Svatba s cizincem

Svatba je bezesporu pro většinu lidí jejich nejkrásnějším dnem v životě. V dřívějších dobách však nebylo příliš časté, uzavírat sňatek s cizincem. Nejčastěji je to se Slovákem, ovšem je Češi neberou jako cizince, nicméně zahraničí to je. Všeobecně když chce člověk dělat svatbu s partnerem, který je jiné národnosti, je třeba mít k tomu i doklady. Je nutné předložit z obou stran tyto doklady jako rodný list, doklad o státním občanství, v případě, že to není první manželství, tak doklad o rozvodu, případně úmrtní list manžela či manželky, to je stejné, dál se to však už liší.

svatební pár v lese

Občan ČR předloží už jen výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a výpis z evidence obyvatel o osobním stavu. Cizinec musí předložit ještě tyto náležitosti, doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, jenž nesmí být starý více než 6 měsíců, potvrzení o osobním stavu a pobytu, potvrzení, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné a doklad, kterým dokáže svou totožnost.

Jak je vidět, je toho více než dost. Manželství s cizincem nese i svá úskalí. Bohužel jsou známé případy ty nejhorší možné. Stane se, že se manželství s cizincem nevydaří. A pak mohou nastat problémy, když jsou z tohoto vztahu děti. Cizinec nemusí psychicky unést, že by měly zůstat v ČR, ale unese je například do své domoviny či někam jinam do zahraničí. Pak jsou vynaloženy velké problémy, aby se dítě dostalo zpět do ČR, kde většinou pobývá jejich matka.
kytice růží na lavici

Jak je známo, únosci jsou většinou muži. Také mohou nastat problémy fyzického rázu, což je týrání partnera. Většinou týrá cizinec, jelikož si česká žena vezme muže cizince a tak to nějak tím pádem probíhá, když je to ten nejhorší případ. Někdy to s cizincem může vyjít, ale to je opravdu menší množství takových případů. Hodně únosů dítěte otcem cizincem je v USA.

Comments are closed.