BDSM

Tato zkratka je možná někomu dobře známá, někomu naopak naprosto neznámá. Osvětleme tedy její význam. Postupně jednotlivá písmena znamenají toto: B=Bondáž(Bondage), tedy svazování, D=Dominace(Domination) – zaujímání nadřízeného postavení, S=Submisi(Submision) – podřízené postavení. S také současně znamená Sadismus(Sadism), tedy rozkoš z působení bolesti někomu jinému. M pak znamená Masochismus(Masochism), což je rozkoš z toho, že člověku je bolest působena. To je základ BDSM, jako souhrnného označení pro desítky nejrůznějších sexuálních deviací, či aberací, často se prolínajících.

Pomůcky

Typické erotické pomůcky jsou pro každou tuto skupinu trochu jiné, ale některé jsou víceméně universální. Pouta, bičík , provazy, lana, kožené obleky, postroj, obojek, vodítko. To je asi to nejzákladnější, s čím se setkáváme v této komunitě vyznavačů „jiného“ sexu.