Nastartujte tvoji kreativitu- i když možná není vaší silnou stránkou!

Lidé, kteří mají na něco talent, často nejsou na tomto poli úspěšní. Mívají totiž sklon brát svoje nadání jako samozřejmost, a nejsou proto motivovaní jej dále rozvíjet a pracovat s ním. Je naopak dokázané, že pílí vytrénujete opravdu téměř cokoli – a platí to i o kreativitě. Stačí si osvojit pár základních triků.
Myšlenková mapa
Podpořte kreativitu správným zázemím.Měli byste si uklidit pracovní stůl, aby vás nepořádek zbytečně nerozptyloval. Pořádně vyvětrejte, protože mozek potřebuje k přemýšlení více kyslíku (zívající studenti ve škole jsou často důsledkem špatně vyvětraných místností, nikoli nudy) a pokud můžete, klidně si pohrajte s uspořádáním nábytku v místnosti. To vše vám poskytne dobré zázemí pro kreativitu.
Zapisujte si nápady i myšlenky.Dokonce i ty sebebláznivější, protože až je budete zpětně pročítat, mohou vás navést k nové ideji. Máte-li pocit, že je vaše kreativní já momentálně znehybněné, pomozte si procházkou nebo jiným pohybem nebo se podívejte online na přednášku na vám neznámé téma.
Žárovka na tabuli
Pryč ze stereotypu.Zkuste dělat věci jinak, než jste zvyklí: změňte trasu do práce, naobědvejte se v nové restauraci nebo si projděte pár dyi (zkrata „do it yourself“ = udělej si sám) nápadů z Pinterestu. Soustřeďte se na přítomný okamžik, všímejte si detailů a nechte myšlenky proudit.
Věřte si.Je to sice náročný úkol, ale zkuste to. Pokuste se riskovat a třeba neuspět, protože i to vás posune. Nad každou svou myšlenkou se zamyslete z různých úhlů, pokuste se ji rozvinout, identifikovat její silné i slabé stránky (a ty slabé se pokuste vyřešit). Fantazii se meze nekladou, proto nic nezavrhujte a hrajte si s každou ideou. Zde opravdu platí, že i cesta je cíl.
Tvořte mind mapy.Velký kus papíru nebo nalepovací nástěnná tabule budou vašimi věrnými společníky. Vezměte fixy, vytvářejte mapy a zaznamenávejte své myšlenkové pochody. Grafická podoba nabízí spoustu možností! A na cesty si můžete stáhnout i aplikaci.
Brainstormujte.Mluvte se svými kolegy nebo i přáteli, kteří jsou úplně mimo váš obor. Každý člověk přemýšlí trochu jinak a může vám být zdrojem inspirace. Diskutujte. A držte se toho, co řekl Hemingway: „Piš opilý, opravuj střízlivý“.

Hlavně nikoho neurazit

 Respekt, tolerance, podpora, úcta, nadhled… Jsou to krásné vlastnosti, které nám už od raného dětství všichni vštěpují. Respekt k jinakosti, tolerance ostatních, podpora blízkých, úcta ke starším, nadhled nad problémy…
den lidských práv
 Aby bylo dodrženo těchto přenádherných zásad, vznikla politická korektnost. Nikdo nikoho nesmí urazit. Samozřejmě to má smysl. Nikdo by neměl být terčem urážek a pomluv – a už vůbec ne veřejně! Přesto mám pocit, že už to s tou korektností celý svět přehání. Na několika webech jsem se dočetla dokonce o tom, že v Barceloně zakázali některé pohádky – jsou totiž prý sexistické. Žena totiž přece nemusí čekat, až ji princ vzbudí polibkem, který neodsouhlasila. Ještě před třemi lety jsem si dělala legraci, že pohádka Kráska a zvíře je ukázka Stockholmského syndromu, teď mám skoro strach, že to tehdy někdo vzal vážně.
 Kromě absurdních zákazů vzniklo i pole obrovské volnosti. Za poslední rok jsem tak zjistila, že nejsou jenom muži, ženy a lidé, kteří se narodili ve špatném těle. Ukázalo se, že počet možných pohlaví se pohybuje kolem stovky. Některé země začaly v občanských průkazkách přidávat možnost do kolonky pohlaví zadávat „X“, další přišli s nápadem toalet pro lidi třetího pohlaví, jiné země se snaží pracovat na tom, aby se přestaly používat výrazy, které určují pohlaví. Místo slov „učitel“ a „učitelka“ se tak má používat termín „vyučující“. Skoro mě to vede k tomu, abych prohlásila, že se cítím být mrkví a budu pak propagovat zákaz veganství a vegetariánství…
ruka drží ruku
 Zní to absurdně? Moje ironické prohlášení o tom, že jsem mrkev, je slabá káva. Jeden muž se cítí být absolutně bezpohlavní a prohlašuje, že je mimozemšťanem.
 Další muž se nechal přeoperovat na ženu a teď viní nemocnice, že dostatečně neprověřili jeho případ, protože se necítí být ani ženou. Prý se lékaři báli říct pochybnosti kvůli politické korektnosti. Myslím, že to je ten největší kámen úrazu – kvůli politické korektnosti raději polykáme svoje názory i odborné posudky, protože se bojíme, že budeme osočovaní z netolerantního jednání.
 Bojíme se využít svobodu slova, o kterou jsme tak dlouho usilovali…

Datový sklad a jeho tvorba

Datový sklad, z angličtiny „Data Warehouse“, též označován jako „DWH“, je složen z trvale uložené a ucelené kolekce dat, která je databázově propojena a poskytuje informace o daném předmětu na základě jeho druhu a požadavků na něj.

Digitální data

Dle jedné z definic DWH, jež je autorem Bill Inmon, který je brán jako „otec datového skladu“, se jedná o:

Podnikově strukturovaný depositář subjektově orientovaných, integrovaných, časově proměnlivých, historických dat použitých na získávání informací a podporu rozhodování ve firmě, obsahuje atomická i sumární data.

Je to tedy takové strukturované úložiště nejrůznějších údajů z minulosti pro analýzu, což slouží pro podporu rozhodování v různých činnostech a procesech v podnicích, a to v současnosti i v budoucnu. Nabízí prostředky jak pro uložení dat, tak pro jejich analýzu k inspiraci do budoucna i poučení se z případných minulých chyb.
Archiv dokumentů

Znaky datových skladů


·      Orientace na předmět (poskytují informace o dané činnosti, nikoliv o probíhajících operacích)


·      Integrovanost (data z různých zdrojů jsou uložena jako jeden celek)


·      Časová organizace (informace ze stejného časového období jsou spojeny a tvoří historii dat)


·      Trvalé uložení (data se pouze přidávají a nikdy neodstraňují, jsou tedy uložena nastálo)

Datové sklady jsou nejčastěji tvořeny podnikovými IT manažery. Lze říci, že jde o jejich asi nejnáročnější úkol. Existuje několik metod jejich tvorby. Těmi nejčastěji používanými je „Metoda velkého třesku“ a „Přírůstková metoda“.

Metoda velkého třesku

Celý plán je možné kompletně zpracovat již před začátkem jeho vlastní realizace. Nevýhodou je komplikovaná až nemožná implementace případných změn jak ze strany uživatelů, tak technologie. Tvorba touto metodou je rovněž značně zdlouhavá. Skládá se ze tří částí:

1. Analýza požadavků podniku

2. Vytvoření firemního datového skladu

3. Vytvoření přístupu buď přímo, nebo nepřímo

Přírůstková metoda

Zde se datový sklad buduje po jednotlivých etapách, což umožňuje rychlejší uvedení do provozu a zároveň zpětnou vazbu od uživatelů. Tato metoda se skládá z 6 fází:

1. Strategie (definice obchodních cílů, účel a stavba datového skladu)

2. Definice (rozsah a cíl vývoje přírůstků včetně dokumentace zdrojů dat)

3. Analýza (informace o uživatelích, požadavcích na přístup, kvalita dat)

4. Návrh (přeměna požadavků na konkrétní návrhy a tvorba modelů)

5. Sestavení (vytvoření a testování databázové struktury)

6. Produkce (využívání datového skladu, řízení jeho údržby a růstu)

Posted in IT

Jaký dopravní prostředek se hodí do ucpaných měst?

Realitou dnešního města jsou ucpané silnice a přeplněná parkoviště. Přesuny autem a parkování především ve špičce jsou nervy drásající a časově náročné. Jak však vyřešit přehršel automobilů a přesouvání se po městě?
auto Smart
Inspirace západem… nebo východem?
Při pohledu na západní Evropu můžeme vidět, že auta z měst pomalu mizí. Čím to? Vysoké daně za provoz automobilu, navyšování cen paliva, a především nabídnutá alternativa. Alternativou pro cestování po městě se stávají malé elektromobily. Majitelé elektromobilů jsou zvýhodňování nejrůznějšími dotacemi, příspěvky, osvobozeními od daně a také rezervovanými místy v centrech města. Kdo by takovou nabídku nevzal? Každý, kdo požaduje od auta více než jen ježdění po jednom městě. Elektromobily mají spoustu much, především nízký dojezd, dlouhou dobu nabíjení, řídkou síť dobíjecích stanic aj. Avšak pokud někomu stačí auto na přesun z bodu A do bodu B (většinou z domu do práce), je pro něj elektromobil ideální volbou.
pohyb aut ve městě
Navíc elektromobily bývají v menších verzích než klasické automobily a je s nimi snadnější manipulace při parkování.
Kromě elektromobilů můžeme v západní Evropě nalézt inspiraci v používání kol a koloběžek. Je běžnou praxí, že na kolech potkáme managery v sakách, řemeslníky a zástupce všech dalších povolání. Tomuto je přizpůsobena i vozovka a cyklisté mají vyhrazený svůj pruh včetně svých semaforů. Navíc nemusíte řešit parkovací místo, kolo můžete nechat v podstatě kdekoliv, pokud si k němu pořídíte účinný zámek. Nevýhodou je cesta v případě nepříznivého počasí nebo při obrovské vzdálenosti bodu A a bodu B.
Pokud se podíváme na Evropu východní, můžeme si povšimnout, že zácpy a přervanost měst auty zatím není relevantním tématem. V obecné rovině ve východní Evropě vesměs tento problém není. Fakt je způsoben nízkou životní úrovní, a ne každý si tak může pořídit automobil. Pokud bychom se inspirovali východem, možné řešení krize se nachází také v rapidním zdražení automobilů. Tento způsob řešení však není pro pohodlí obyvatel příliš komfortní.

Revoluční pr články

V naší skvělé a velkolepé nabídce najdete opravdu hodně nejrůznějších článků, to je naprosto jasné. Nebojte se rozhodnout se správně a určitě si zvolit pr články  https://www.seolight.cz/revolucni-pr-clanky, které mají co nabídnout. Tahle varianta se od té obyčejné liší hlavně v tom, že jsou obohacené o obrázky a jsou delší. Jsou i levnější než ty tematické, protože je publikujeme na jiných webech. Kromě struktury mají hlavně rozdíl v místě publikace, to je také podstatné. Celkově jsme zpřísnili celý výběr pro linkbuilding místa publikace kvůli té největší efektivitě a nejlepšímu zacílení, kterému věnujeme opravdu hodně energie a opravdu se soustředíme, abychom vám nabídli ty nejlepší služby, to je také velmi jasné. Zvolte hned a poznáte, jaký dopad to bude všechno mít na vaše stránky a na vaši návštěvnost a celkově na všechno okolo vašeho podnikání. Rozhodněte se správně a zaměřte se ještě hned na tyhle všechny skvělé možnosti.obchodní noviny

Krok dopředu

Pokud váš web stojí na místě a opravdu se to nikam nehne a potřebujete nabrat tyhle nové klienty, aby vám to dobře fungovalo a šlapalo, tak rozhodně nechte svůj celý web optimalizovat. Rozhodněte tento krok a určitě nepodceňte své možnosti. Tohle vám jenom pomůže, tak proč neinvestovat všechny vaše prostředky právě do téhle skvělé optimalizace.grafy
Co se týče revolučních pr článků, tak každý je zařazen do specifické kategorie a podle toho se i publikuje na nejrůznějších webech. Abychom zvýšili šanci, že se k vám dostane opravdu ten, kdo by možná mohl mít zájem o služby nebo třeba o eshop, takže všechno bude naprosto cílené a bude to dobře fungovat. Rozhodně nám můžete nezávazně zavolat. Pobavíme se o všech možnostech a o všem, co vás bude zajímat. Dozvíte se i možnosti podle vašich finančních možností. Vždy uděláme pro klienty jen to nejvhodnější.