Činoherní představení

Neuvěřitelný příběh, ve kterém se osudově setkávají dva lidé z naprosto rozdílných světů. Žena, která celý svůj život prožila v sepětí s přírodou. A muž, úspěšný podnikatel, jehož domovem je velkoměsto.  Silná energie, kterou na diváky přenesou představitelé dvou hlavních rolí, vytvoří už od počátku v hledišti léčivou atmosféru. Jejich naprosto odlišné pohledy na život se začnou prolínat. U muže začíná docházet k tolik potřebnému přehodnocení životních priorit. A u každého diváka, který je inspirativními dialogy vtažen do děje, pomalu dochází k pochopení. Že ne všechny věci na světě jsou takové, jak je vnímáme a vidíme. Je proto potřeba se občas zastavit a podívat se na životní události z jiného úhlu. Kdo by občas nechtěl hodit všechny problémy za hlavu? A jít vstříc svobodnému poustevnickému životu, jaký žije Anastasia?
Pohled do divadelního sálu

Vytvořené podle stejnojmenné knihy

Divadelní představení Anastasia bylo zdramatizováno podle knižní předlohy. Děj knihy se odehrává v Rusku, v drsné přírodě Sibiře, který vtáhne čtenáře do tajů harmonického souladu přírody se zákony vesmíru. A do tohoto prostředí přichází pro své poznání a pochopení autor knihy. Prožívá svá odhalení, že život jde prožít i jinak, než honbou za slávou a penězi. Pozná, že největší hodnotou je v našich životech láska. Zjišťuje, že podnikl svoji nejdůležitější cestu. Cestu k sobě. Aby nám ve své knize o tom podal svědectví. A přinesl inspiraci všem, kteří ji v životě hledají.
Historická budova divadla

Zakončené besedou

Lepší zakončení léčivého divadelního představení si nemohli diváci přát. Hodinová přednáška se známou mystičkou odpověděla na mnohé otázky, které po zhlédnutí Anastasie vyvstaly. Možnost klást dotazy na témata, která byla ve hře nastolena, působila jako balzám. Na úplný závěr koncertní vystoupení hudebníka, jehož zvuk flétny vynesl všechny diváky do nebeských výšin. A jeho zpěv působil jako dotek anděla. Čímž potvrdil, že divadlo může být opravdu léčivé.

Posted in <a href="https://www.upmas.cz/kultura/" rel="category tag">Kultura</a>