Generační rozdíly

Je to stále to stejné již několik staletí. Starší vždy nadávají na ti, co jsou o několik desítek let mladší. Ohraňují se argumenty jako „za našich mladých let jsme si nic takového nedovolili“, „za nás to bylo jinak a lepší“, „to je hrůza ti dnešní mladí“. Takto bych mohla pokračovat ještě dlouho. Na světě není nikdo, kdo by takové fráze neslyšel. Rozdíly mezi generacemi tu byly vždy. Proč? Doma jde dopředu, svět a společnost se mění a starší lidé se již nechtějí přizpůsobovat novým trendům.

Rozdíly jsou ve stylu oblékání, chování, vkusu na muziku, politickými názory…generačních rozdílů je opravdu mnoho. Mladí si myslí své a mají někdy až příliš optimistické představy naproti tomu straší generace se již opírá o dlouholeté zkušenosti.

generace

V Americe proběhl výzkum realizovaný Harrisem Pollem, kde cílem bylo najít zásadní názorové rozdíly mezi starší generací tzv. Babyboomers (věk 65+) a mladší generací tzv. mileniály (věk 18 – 34). Průzkumu se účastnilo přes dva tisíce účastníků. Výsledky, které se získali tímto experimentem, nabízejí možnost zajímavého náhledu na věci. Z výzkumu se krásně ukázaly generační rozdíly. Pojďme se nyní na ty hlavní podívat:

generace

  • Až 70% respondentů si myslí, že dnešní děti nebudou dostatečně připraveny na dospělý život. Tři čtvrtiny dotázaných si myslí, že byli dobře připravení na dospělý život – Babyboomers 83% mileniálové 66%.
  • 2 ze 3 osob tvrdí, že měli při svém dospívání v okolí osobu, jež nebyla rodič, která na ně měla pozitivní vliv. Starší generace s tímto souhlasí razantně méně (59%) než ti mladší (71%).
  • Více něž polovina dotázaných se shodnou, že se mnohem více učí prostřednictvím technologií než interakcí s lidmi. Mileniálů (téměř 70%) s tímto souhlasí více než ostatní (50%).
  • Další problém, který se začíná u mladších generací projevovat je míra stresu. Více jak 2 z 5 dotázaných se pravidelně zahltí kaž denními starostmi. Ve starší generaci se to týká asi 32%, naproti tomu u mladších je to 59%

Posted in <a href="https://www.upmas.cz/spolecnost/" rel="category tag">Společnost</a>