Open Access

Co to vlastně open access je? Jde o mezinárodní iniciativu, která uživatelům zajistí okamžitý a bezplatný přístup k plným textům výzkumů, které jsou financované z veřejných zdrojů a jsou přístupné na internetu. Tyto texty je možno nejen číst, ale bez právních či finančních omezení je možné je dále kopírovat a pracovat s nimi. Open Access je alternativou ke klasické cestě vydávání podobných textů u komerčních nakladatelství. Jedná se o reakci, která přišla s rychlým a výrazným rozvojem internetu v posledních letech.

Zdroje

Tento pojem označuje kromě výše zmíněného přístupu i celosvětové hnutí. Toto hnutí se zaměřuje na neomezené a volné publikování vědeckých poznatků. Základem pro vznik tohoto hnutí byli tři iniciativy, a to konkrétně Budapešťská iniciativa, Prohlášení z Bethesdy o publikování s otevřeným přístupem a Berlínská deklarace o otevřeném přístup ke znalostem ve vědě a humanitních oborech.

Přínosy otevřeného přístupu můžeme uvést jako zvýšený informační dopad, rozšíření čtenářské základny, větší viditelnost vědeckých informací a rozšíření jejich dostupnosti a v neposlední řadě zrychlená výměna vědeckých informací. Dalšími výhodami tohoto přístupu jsou například možnost zpřístupnit již primární data, zvýšení citačního ohlasu, možnost interdisciplinárního přístupu k výzkumu, sdílení a vývoj digitálních výukových materiálů nebo podpora studentů při psaní závěrečných či dizertačních prací.

Přednáška

V tomto přístupu můžeme spatřovat i určité nevýhody, jako např. možnost nižší důvěry vědců ke změně režimu publikování, dále nutnost řešení autorských a vydavatelských práv. Rizikem jsou také tzv. predátorští vydavatelé, což je považování ze největší hrozbu ohledně open access. Tito vydavatelé se snaží zneužívat tento model publikování a účtují vysoké poplatky autorům článků, aniž by poskytovali adekvátní vydavatelské a nakladatelské služby. Tito predátorští vydavatelé jsou uvedené na seznamu, který se jmenuje Beallův seznam a pochází z Coloradské univerzity v Denveru.

Otevřený přístup je zároveň v souladu s autorskými právy, požadavky na kvalitu a prestiž publikovaných výsledků, s recenzním řízení a s indexováním. Open acces zcela jistě představuje velké výhody pro oblast elektronických informačních zdrojů. Do budoucna můžeme očekávat, že se tento přístup bude šířit do více oblastí elektronických zdrojů.

Posted in <a href="https://www.upmas.cz/it/" rel="category tag">IT</a>