Současná společnost

Od počátku devadesátých let minulého století se naše společnost neustále proměňuje. Od prvních krůčků při změně režimu v roce 1989, po svobodnou volbu prezidenta. Dá se říci, že společnost za těch těch více než třicet let ušla kus cesty. Během kterých se nepozorovaně rozdělila do jednotlivých tříd. Čímž nastala názorová odlišnost a najít společná řešení jak v politice, tak ekonomice bývá čím dál více složitější. Nejlépe tento stav vystihuje na svém koncertu Jarek Nohavica. Na kterém u jedné z písní hlediště vyzve ke společnému zazpívání refrénu. Kdy polovina návštěvníků volá hanba, hanba a druhá na to sláva, sláva. A aniž si to všichni hned uvědomí, přesně vystihnou současnou situaci, která panuje v naší společnosti.

Rozdělení společnosti

Podle poslední sociologické studie je česká společnost rozdělena do šesti společenských tříd. Které se spojují snad v jediném bodě. A to je nedůvěra v politiku státu, gradující v posledních letech. Neschopnost se domluvit na této základní instituci vytváří dva nesmiřitelné tábory. Které se v této neutěšené situaci rozhodly obhájit svoje názory děj se co děj. A je úplně jedno, ze které z pomyslných šesti tříd se hlasy ozývají. Či to jsou lidé, kteří jsou v těch vyšších a středních, do kterých byla zařazena sociologickým průzkumem třetina občanů této země. Anebo tříd nižších, které se dělí podle do tří typů. Podle příjmu a majetku. Do této kategorie bývá zařazena pracující třida.

Pracující třída

Která tvoří polovinu počtu obyvatel. A její úloha ve společnosti je nezastupitelná. Tvoří takzvaný základ. Ať už v průmyslové výrobě, službách, zdravotnictví, obchodu a nepostradatelných zemědělských prací. Šestá třída bývá označována jako strádající. Podle průzkumu, který byl proveden v loňském roce, je ohrožených osob na našem území neustále větší počet. Tato čísla se v letošním roce ještě navýšila o migranty z válkou sužované Ukrajiny. Kterým je potřeba zajistit všechno k přežití, aby se mohli po válce vrátit do svých domovů. A tato situace je další v řadě, kdy se občané naší vlasti staví do nesmiřitelných pozic. Kdy opět jedna polovina volá sláva, sláva na uvítanou a pro druhou je pomoc naší vlády migrantům hanbou.

Posted in <a href="https://www.upmas.cz/spolecnost/" rel="category tag">Společnost</a>